“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

นายเสถียร รักษารอด นายกอบต.บุ่งหวาย พร้อมด้วย สิบตำรวจโทสุทธนา เติมจิตร ปลัดอบต.บุ่งหวาย จ่าเอกชูเกียรติ เขียวชอุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขและพนักงานกู้ชีพตำบลบุ่งหวาย เข้าร่วมอบรมแบบประเมินตนเองเพื่อแสดงความพร้อมเกี่ยวกับลักษณะและลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือองค์กรที่จะขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลวารินชำราบ

Comments powered by CComment

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 81.7% Thailand
United States 18.2% United States

Total:

4

Countries
013250
Today: 3
Yesterday: 40
This Week: 169
Last Week: 255
This Month: 43
Last Month: 881