“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “ การทำน้ำพริกปลาแห้ง ” ณ วัดบ้านท่างอย

Comments powered by CComment

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 81.7% Thailand
United States 18.2% United States

Total:

4

Countries
013249
Today: 2
Yesterday: 40
This Week: 168
Last Week: 255
This Month: 42
Last Month: 881