“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

thzh-CNen

นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมต้อนรับ พนักงานส่วนตำบลคนใหม่ คือ นางสาวภัชราภรณ์ สุวรรณกูฏ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายยินดีต้อนรับ

Comments powered by CComment

Facebook

 

qr bungwai

กรุณา สแกน QR-Code เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ QR-Code ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย แบบสอบถามออนไลน์ แบบสอบถามความพึงพอใจระบบแบบสอบถามออนไลน์

ท่านมีความพึงพอใจ
การให้บริการของ อบต.บุ่งหวาย
ในระดับใด

การส่งเสริมความโปร่งใส

กิจกรรมเคารพธงชาติ
สวดมนต์ไหว้พระ

ราคาน้ำมันวันนี้

Module By http://colorpack.co.th

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Thailand 81.7% Thailand
United States 18.2% United States

Total:

4

Countries
013250
Today: 3
Yesterday: 40
This Week: 169
Last Week: 255
This Month: 43
Last Month: 881